{{title}}

{{message}}

Kayıt Ol
Ünifoni yeni insanlar tanımanıza yardımcı olur.


Bu metin, üyelere ait bilgilerin saklanma koşulları konusunda üyeleri bilgilendirmek ve Unifoni.com’un üyelere ait bilgileri koruduğuna dair yükümlülükleri yerine getirdiğini göstermek amacıyla hazırlanmıştır ve sadece Unifoni.com’da yapılan işlemler, giriş yapılan datalar ve Unifoni.com ile üyeler arasındaki e-posta trafiğini kapsar. Başka bir internet sitesi, şirket ya da tüketici ile ilgili konular bu metnin kapsamına girmez. Bu metin zaman içinde güncellenebileceği için kullanıcılar tarafından periyodik olarak takip edilmelidir. Üye, siteyi ziyaret ettiği ya da siteye bilgi girişi yaptığı andan itibaren, bu metinde yer alan maddeler yürürlüğe girer.


 • Unifoni.com, üyelerinin özel bilgilerinin gizliliğinden sorumludur.

 • Unifoni'ye üyeler tarafından verilen bilgiler üçüncü kişi ya da kişilere satılamaz, verilemez.

 • Unifoni.com'a üye olmak için doldurulan profil bilgilerinde ad ve soyad sorulmaz. Üye olurken verilen bilgiler kesinlikle kimlik belirlemek üzere kullanılmayacaktır.

 • Unifoni.com’da herkese açık alanlarda, bu alanlar, her ne kadar sürekli kontrol ediliyor olsa da kişisel bilgileri saklamak, üyelerin sorumluluğundadır.

 • Birçok web sitesi gibi Unifoni.com’da da, üye siteyi her ziyaret ettiğinde IP adresi sistem tarafından otomatik olarak kaydedilir.

 • Birçok web sitesi gibi UUnifoni.com da, site kullanımının ve site içi faaliyetlerin devamlılığını takip etmek için bilgi toplamak amacıyla ‘çerez’ (cookie) olarak adlandırılan teknolojiyi kullanır. Çerezler, kullanıcının web tarayıcısı tarafından hatırlanan çok küçük boyutlu "tanımlama bilgisi" dosyalarıdır. Unifoni.com’a reklam veren kurumlar da üyenin browser’ında yer alan çerezleri görebilirler. Üye browser’ını çerezlere kapattığı takdirde siteden tam performansla yararlanamaz.

 • Çeşitli ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi sağlamak amacıyla üyeden; kendisine doğrudan ulaşmaya olanak tanıyan "kişisel bilgiler" (isim-soyisim, adres, telefon numarası ya da e-posta adresi gibi) ya da "demografik bilgiler"(kişisel bilgi ya da finansal bilgi kategorisine girmeyen, üyenin yaşadığı şehir, cinsiyeti, doğum tarihi, posta kodu, diğer üyelerle birebir iletişimini içeren bilgiler veya satın alma, göz atma ve arama geçmişi gibi unsurları içeren ama salt bunlardan oluşmayan bilgiler) toplanabilir. Demografik bilgiler, kamusal olmayan bilgi (üyeler arasındaki birebir ilişkilerle ve üyelerin satın alma geçmişleriyle ilgili bilgileri içerir) ve kamusal bilgi (bunlar dışındaki tüm demografik bilgileri içerir) olmak üzere 2 kategoriye ayrılır. Unifoni.com üyelerini, profillerinde kişisel bilgi yayınlamamaları (örneğin kullanıcı adı olarak şifre ya da adres bilgileri kullanılması ya da profil bilgileri içinde isme ya da adres bilgilerine yer verilmesi gibi) konusunda uyarır çünkü bu bilgiler sitede yayınlandığı takdirde "demografik bilgi" ve dolayısıyla da "kamusal bilgi" kapsamına girecektir.

 • Unifoni.com sitenin hiçbir alanında 18 yaşın altındaki kişilerden bilgi edinme girişiminde bulunmaz. (Unifoni.com üyeleri en az 18 yaşında olmak zorundadır).

 • Site içerisinde, başka web siteleriyle ilgili çeşitli linkler ve bannerlar bulunmaktadır. Üye bu web sitelerini ziyaret ederken ve kullanırken dikkatli davranmalıdır. Bu sitelerin operatörleri, Unifoni.com üyeleriyle ilgili çeşitli bilgiler toplayabilirler ve bu bilgileri Unifoni.com’un kullanacağından farklı bir amaç için kullanabilirler. Unifoni.com bu sitelerin işlemlerinden ve gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir.

 • Üyelerin e-posta adresleri ve diğer kişisel bilgileri, site kullanımını daha etkin hale getirmek amacıyla sitedeki işlemler ve aktivitelerle ilgili üyeyle bağlantıya geçmek( doğrulama e-mailleri ya da üyenin Unifoni.com’la yürüttüğü ilişkiyi etkileyebilecek, önemli haberleri içeren e-mailler gibi aktiviteleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.) için kullanılabilmektedir. Bu tarz iletişim, "İşlevsel İletişim" olarak tanımlanmaktadır. Bazı durumlarda, bannerler ve özel teklifler gibi reklam mesajları da "İşlevsel İletişim"in kapsamına girer.
  Kişisel bilgiler aynı zamanda üyelere çeşitli bilgiler, sunumlar ve haberler iletmek, Unifoni.com ya da üçüncü şahısların ürünleri ya da hizmetleriyle ilgili promosyonlar göndermek amacıyla da kullanılabilir.

 • Unifoni.com üyelerin bütün demografik bilgilerini gözden geçirme hakkına sahiptir. Kamusal bilgiler, bir üyenin profilinin diğer kullanıcılara ulaşmasını sağlamak ya da hangi üyelerle iletişim kurabileceğini ve eş olabileceğini belirlemek amacıyla kullanılabilir. Demografik bilgiler, siteyi ve sitenin kullanım alanlarını, üyelerin eğilimlerine göre uyarlamak için kullanılabilir. Reklam veren firmaların ürün ve hizmetlerinin Unifoni.com üyelerine ulaşma olasılığını arttırarak değişik hedef kitlelerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla demografik bilgiler, üyelerin kimliğini açığa çıkarmadan ve isimsiz bir temelde reklam verenlerle paylaşılabilir. Demografik bilgiler reklam verenlerle paylaşılırken, hangi özelliklere sahip Unifoni.com üyelerinin hangi demografik gruba ait olduğu gibi üyenin kimliğini açığa çıkaracak bilgiler verilmez. Ancak üye, kişisel bilgilerini vererek bir reklam kampanyasına katıldığı takdirde eğer söz konusu reklam belli bir hedef kitleye yönelikse ilgili firmanı üyeyi o hedef kitlenin bir üyesi olarak tanımlayabilir.

 • Unifoni.com’a giriş şifreleri tamamen kullanıcıların kontrolü altındadır. Üyeler, verdikleri bilgilerin özel kalmasını sağlamak için şifrelerinin herhangi biri tarafından öğrenilmemesi konusunda dikkatli davranmalıdırlar. Bir kullanıcıya ait şifrenin başka biri tarafından öğrenilmesi durumunda kullanıcı adı kullanılarak üyenin kontrolü dışında işlem yapılabilir. Böyle bir durum fark edildiği anda şifrenin hemen değiştirilmesinde fayda vardır.

 • Üyeler Unifoni.com’da oluşturdukları profilleri ve üyelik bilgilerini istedikleri zaman güncelleyebilirler.

 • Üyeler diledikleri an üyelik iptali için başvurabilirler. Üyelik iptali ile birlikte, üyenin sisteme kayıtlı olan tüm bilgileri de silinecektir. Unifoni.com hesap silme, üyeliği onaylanmış kişiler, aktif üyeliğini silmek için ayarlar, hesap ayarları, üyelik İptali menülerini takip etmeliler.

 • Unifoni.com’ da hakaret, taciz ve tehdit kesinlikle yasaktır. Herkese açık alanlara (profiller, fotoğraflar, vb.) ya da özel mesaj alanlarına, üyeleri rahatsız edecek içerik gönderen kişiler, durumları incelendikten sonra Unifoni.com tarafından üyelikten çıkarılacaktır.

 • Unifoni.com üyeleri arasındaki mesajlaşmalar sadece ilgili taraflarca okunabilir. Ancak, sitenin güvenliği ile ziyaretçi ve üyelerin maddi ve manevi haklarının korunması amaçlarının gerektirdiği durumlarda Unifoni yetkilileri bu mesajlara erişim hakkını saklı tutar. Bu durumlarda dahi Unifoni, bireysel mesajlaşmaların içeriğini üçüncü kişilerden gizler.

 • Kullanıcı'nın Siteden yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve şifrenizin gizliliği sizin sorumluluğunuzdadır, üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandıramazsınız. Kullanıcı adı ve şifrenin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlardan Unifoni.com sorumluluk taşımamaktadır, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye'ye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, üye'ye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir.

 • Unifoni.com, kontrolü altındaki bilgilerin kaybolmasını, değiştirilmesini ya da deformasyona uğramasını önlemek amacıyla bazı güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Kullanılan güvenlik yazılımı, endüstriyel standarta sahip, günümüzdeki en geçerli yazılımdır. Üyenin İnternet’te gezinen tüm kişisel bilgileri şifrelenerek korunur.
  Üyelere ait bilgilerin herhangi bir durumda bu metinde belirtilenden farklı bir şekilde kullanılmasına karar verildiği takdirde bu değişiklikler e-posta yoluyla ya da 30 gün süresince sitede yayınlayarak kullanıcılara bildirilir. Bu metin, giriş paragrafında da belirtildiği gibi kullanıcılar tarafından periyodik olarak takip edilmelidir. Unifoni.com gizlilik prensiplerini, herhangi bir uyarı yapmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, değişikliğin yapıldığı gün ve ondan sonraki günlerde girişi yapılan bilgileri kapsar.

 • Unifoni.com, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Unifoni.com’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Unifoni.com web sitesi haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. Unifoni.com'un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Unifoni.com'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


1.Telif ve Fikri Mülkiyet Hakları

Bu web sitesi içeriğindeki yayıncı hakları korunmuştur. Bu web sitesinde yer almakta olan görüntülerin, grafiklerin, görsellerin, ses dosyalarının, metinlerin ve animasyonların, kopyalanmasına, değiştirilmesine ve çoğaltılmasına izin verilmemektedir. Ayrıca sitede yer alan her türlü bilgi ve materyal; site'nin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz.

2.Üçüncü Parti Sitelere Link Verilmesi

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, Unifoni.com link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Unifoni.com dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Unifoni.com ’dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, Unifoni.com bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

3.Kullanım Koşulları İhlali

Unifoni.com , sitede yer alan genel kullanım koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin, kullanıcıların site ve servislere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların, kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. Unifoni.com’un burada yazılı koşullarda yer alan herhangi bir hukuki hakkı ya da çareyi yürürlüğe koymaması ya da uygulamaması, haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.